Fontos tudnivaló részletei

Fogyasztói jogérvényesítés-Békéltető testület

2012-05-25 22:44:43

Amennyiben Önt szolgáltatás igénybevétele vagy vásárlás során sérelem éri, a következő lehetőségek közül választhat:

  • A vállalkozás jogszabálysértő magatartása miatt hatósági eljárást  kezdeményez. A polgári jogi jogviszonyhoz kötődő jótállásból, illetve szavatosságból eredő jogok érvényesítése, azok módjának, formájának és mértékének előírása tekintetében a fogyasztóvédelmi hatóságok azonban nem rendelkeznek hatáskörrel, amennyiben a panaszos ez irányú igényt érvényesít, a felügyelőségnek hatáskör hiányában el kell utasítania panaszát.
  • Panaszát, (minőségi, számlázási, vagy más kifogását)  a vállalkozással megkísérli  rendezni, ennek eredménytelensége esetén a békéltető testülethez fordul
  • Fogyasztóvédelmmmel foglalkozó civil szervezetek segítségét kéri.

Fontos: Személyes ügyében csak bírósági vagy az ingyenes és gyors békéltető testületi eljárástól várhatja ügye rendezését, a hatóságok  ek közreműködésével várhatja.

 

A Budapesti Békéltető Testület kérelem nyomtatványányát itt töltheti le. A kitöltés során kérjük vegye figyelembe a tájékoztatót.

 

Amennyiben pénzügyi szolgáltató (pl. bank, bizosító, nyugdij- és egészségpénztár) a jogvitával érintett fél, úgy az ország egész területéről a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását kérheti.

 

Ha a fogyasztó lakóhelye/tartózkodási helye nem Budapest, és a teljesítés helye vagy a vállalkozás székhelye sem a fővárosban van, az illetékes megyei békéltető testülethez fordulhat.  

Egyesületünk tájékoztatását az e-tanácsadás menüpont alatt - regisztráció után- veheti igénybe.