Belépés az egyesületbe

A FOE tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely az Alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában és tagdíjat fizet.

A tag felvételér?l az Elnökség dönt, elutasítás esetén a Közgy?léshez lehet fellebbezni.

A tag jogosult

  • szavazni
  • a FOE tevékenységében aktívan részt venni
  •  tisztségvisel?t választani, megválasztása esetén tisztséget betölteni, illetve képviseletet ellátni
  •  az Egyesület rendezvényein részt venni.

A tag köteles

  • az Alapszabályban foglaltakat megtartani
  •  tagdíjat fizetni.

 

Amennyiben a Fogyasztóvéd?k Országos Egyesületének tagja szertne lenni, kérjük az Alapszabály elolvasása és elfogadása után töltse ki, majd eredeti példányban juttassa el hozzánk a  Belépési Nyilatkozat dokumentumot.

 

 Abban az esetben, ha nem kíván a jöv?ben Egyesületünk tagja maradni, kérjük e szándékát a kilépés napjának megjelölésével írásban szíveskedjék számunkra jelezni.

Ehhez használható a kilépési nyilatkozat formanyomtatványunk is.