Belépés az egyesületbe

A FOE tagja lehet minden természetes és jogi személy, aki, illetve amely az Alapszabályt elfogadja, valamint belépési nyilatkozatában vállalja, hogy részt vesz az Egyesület munkájában és tagdíjat fizet.

A tag felvételéről az Elnök dönt, elutasítás esetén a Közgyűléshez lehet fellebbezni.

A tag jogosult

  • szavazni
  • a FOE tevékenységében aktívan részt venni
  •  tisztségviselőt választani, megválasztása esetén tisztséget betölteni, illetve képviseletet ellátni
  •  az Egyesület rendezvényein részt venni.

A tag köteles

  • az Alapszabályban foglaltakat megtartani
  •  tagdíjat fizetni.

 

Amennyiben a Fogyasztóvédők Országos Egyesületének tagja szertne lenni, kérjük az Alapszabály elolvasása után töltse ki és juttassa el hozzánk a belépési nyilatkozatot

 Abban az esetben, ha nem kíván a jövőben Egyesületünk tagja maradni, kérjük e szándékát a kilépés napjának megjelölésével írásban szíveskedjék számunkra jelezni.

Ehhez használható a kilépési nyilatkozat formanyomtatványunk is.