Nyilvánosság

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete


A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE) 2009-ben jött létre, jogerős bírósági bejegyzésére 2009. szeptember 19-én került sor. Egyesületünk elsődleges célja, hogy a Magyarországon védjük és képviseljük a fogyasztókat, a fogyasztói érdekek teljesülését határozottan és hatékonyan érvényesítsük, valamint határon átnyúló kapcsolatok bővítése révén fokozzuk a fogyasztók védelmét. Kiemelt célunknak tekintjük a fogyasztók tájékoztatását tudatos fogyasztóvá történő formálásuk, valamint a jogsérelmek elkerülése érdekében.

Mindezek  miatt rendszeresen sajtótájékoztatók útján fordulunk a közvéleményhez. Igy tettük ezt például a „Fogyasztókat védő fogyasztóvédelem? - Szétrohadó cipők, érthetetlen számlák, elmaradt fesztiválok - A fogyasztóvédelem jövője” címmel, valamint  folyamatos feladatunknak tekintjük a sajtó útján a fogyasztók tájékoztatását a legfontosabb fogyasztóvédelmi témákban.

Tevékenységünk kiterjed a fogyasztókat érintő jogszabályok módosításának kezdeményezésére,  az illetékes minisztériumok, hatóságok megkeresésére egyes f.ogyasztóvédelmi ügyek megoldása érdekében. Hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatást kapjanak, annak folyamatosan bővülő és megújuló honlapunk (www.foved.hu) útján is eleget kívánunk tenni.

Oldalunkról – amellett, hogy az Egyesület Alapszabálya és a szervezethez történő belépési nyilatkozatok megtalálhatóak – folyamatosan és azonnal értesülhetnek a fogyasztók a legfontosabb, őket is érintő eseményről, jogszabály-módosításról, egy esetlegesen bekövetkező jogsérelemről és annak következményeiről, a jogi érdekérvényesítés módjairól.

Honlapunk  foglalkozik a békéltető testületi eljárások szabályaival, továbbá az egyes testületek elérhetőségét és a békéltető testületi eljárás fejlődését is fellelhetik itt a fogyasztók. Hogy jogaik hatékonyabban érvényesülhessenek, a legfontosabb és leggyakoribb fogyasztói panaszokról és azok megoldási lehetőségéről is tájékoztatjuk őket, mint ahogy mind a hazai, mind az Európai Uniós jogszabályokat is megtalálhatják a FOE oldalán.

Egyesületünk célja, hogy a lehető leggyorsabban eljuttassa mind a fogyasztókhoz, mind a fogyasztóvédelmi szakemberekhez azokat a változásokat, melyek felgyorsult világunkban a fogyasztókat érinthetik.

Egyesületünk tervei között szerepel az állami, önkormányzati és társadalmi szervezetekkel való kapcsolatfelvétel és együttműködés annak érdekében, hogy a fogyasztói érdekek minél hatékonyabban érvényesülhessenek.

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

 

NYILVÁNOSSÁG - KÖZZÉTÉTEL

Egyesületünk 2011. évről szóló beszámolója

Egyesületünk 2012. évről szóló beszámolója

Egyesületünk 2013. évről szóló beszámolója

Egyesületünk 2014. évről szóló beszámolója

Egyesületünk 2015. évről szóló beszámolója