Hír olvasása

Vásárlás a fotelből – vitarendezés ugyanonnan!

2017-03-08 15:59:37

De mit jelent ez a gyakorlatban?

 

Az Európai Bizottság kifejlesztett és létrehozott egy elektronikus platformot, vagyis egy honlapot. Ezen egy egyszerű regisztrációt követően elektronikus úton nyújthatja be panaszát a fogyasztó, ha megjelöli a saját nevét és elérhetőségi adatait, a kifogásolt vállalkozás elnevezését és székhelyét, és a probléma leírását.

 

Ehhez nagyon fontos, hogy egyértelműen kerüljön rögzítésre a probléma, vagyis, hogy mi történt, és azt mennyiben és mi miatt tartja sérelmesnek a fogyasztó, a történtek igazolása, annak igazolása, hogy a fogyasztó megkísérelte rendezni a jogvitát közvetlenül a vállalkozással, és az nem vezetett eredményre, és hogy pontosan mit szeretne elérni az eljárás eredményeképpen, vagyis, hogy mi a konkrét igénye.

 

Fontos, hogy minden lehetséges bizonyítékot – számla, jótállási jegy, jegyzőkönyv, rendelési visszaigazolás, kép a termékről, stb. – csatolni kell a kérelemhez, mert hiába az alaki kötetlenség, ez egy formális jogi eljárás, melyben jogvitát fog eldönteni az erre illetékes testület, azt pedig kizárólag igazolt tények alapján lehet!

 

Milyen esetekben lehet igénybe venni ezt a platformot?

Valamennyi on-line vásárlás esetében, tehát akár belföldi jogvitákra is, igazi értelmet azonban a külföldi szerződések esetén nyer. Ebben a speciális eljárásban ugyanis sehol nem kell megjelenni a feleknek személyesen, hanem az eljáró békéltető testület a megküldött nyilatkozatok és bizonyítékok alapján, a papírok alapján dönti el az ügyet.

 

Vegyük sorra, milyen esetekben lehet igénybe venni a platformot:

 

A határon átnyúló fogyasztói jogvita (külföldi fogyasztói jogvita) adásvételi vagy szolgáltatási szerződés kapcsán felmerülő olyan jogvita, amely esetében az érintett fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye Magyarországon található, és a vállalkozás székhelye, telephelye, letelepedési helye ettől eltérő európai uniós tagállamban van, vagy pedig éppen fordítva, a vállalkozás az, amely Magyarországon telepedett le, de a fogyasztó él valamely ettől eltérő Európai Uniós tagállamban.

 

Távollévők között kötött szerződésnek (on-line szerződésnek) minősül az a szerződés, melyben a kereskedő egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál megvételre valamilyen árut vagy szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg az árukat vagy szolgáltatásokat.

 

Ez egyben azt is jelenti, hogy ahhoz, hogy a szerződés on-line megkötöttnek minősüljön, elég, ha a megrendelés történik on-line. Belföldi jogvitákban merülhet fel a kérdés, hogy amennyiben a terméket a fogyasztó személyesen veszi át a rendelést követően, ez on-line vásárlás-e, de a fentiek szerint egyértelműen az, hiszen csak a megrendelés mikéntje lényeges.

 

Így tehát, ha egy magyar fogyasztó interneten rendel terméket külföldi vállalkozástól, akkor nem kell többé tartania attól, hogy az eljárás bonyolultsága, vagy a távolság az útjába állhat a jogérvényesítés terén.

 

A magyar fogyasztók külföldi vállalkozásokkal szembeni on-line jogvitáit (és erre irányuló kérelem esetén a magyar vállalkozásokkal szembeni on-line jogvitákat is) ingyenesen, gyorsan, és egyszerűen dönti el az arra illetékes testület. Ez Magyarországon a határon átnyúló jogviták esetében – ide nem értve a pénzügyi tárgyú jogvitákat – a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességébe tartozik, és ugyanitt működik egy kapcsolattartó pont is, ahová pedig a platform működésével vagy az on-line vitarendezési eljárással kapcsolatos kérdéseikkel fordulhatnak a fogyasztók és vállalkozások.

 

A honlap elérhető a https://ec.europa.eu/odr oldalon, de fontos szabály, hogy valamennyi on-line kereskedelmet folytató vállalkozásnak kötelező a honlapján jól láthatóan elhelyezni egy linket, ami ugyanerre az oldalra vezet, megkönnyítve ezzel a fogyasztók dolgát.

 

Hosszútávon a platform hasznos és eredményes eszköze lehet annak, hogy a fogyasztók bátrabban rendeljenek külföldről is, és így több termék és több vállalkozás közül választhassanak, mivel eddig sokan féltek attól, hogy egy külföldi eladóval szemben nem tudják majd érvényesíteni az igényeiket.

 

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.

 

"Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - A fogyasztók érdekében"