Hír olvasása

A békéltető testületek hatékony megoldást kínálnak az online vásárlásból fakadó fogyasztóvédelmi viták rendezésére is!

2018-05-08 10:58:00

 

A békéltető testületek eljárása ingyenes és gyors, hazánkban minden megyében és a fővárosban is elérhetőek annak érdekében, hogy a fogyasztó és vállalkozás közötti viták rendezésre kerüljenek. A testületek legfontosabb feladata az ügynek az egyezség létrehozatala útján történő megoldása, de ennek hiányában is eldöntik az ügyet.

Már több mint két éve annak, hogy a kor adta elvárásoknak megfelelően nem csak postai úton, hanem online módon is lehet a testületekhez fordulni, és az interneten is be lehet adni ugyanúgy a fogyasztói kérelmet, és a bizonyítékokat is, közvetlenül az érintett testület elektronikus elérhetőségén. Ebben az esetben tehát a fogyasztók a testületek hagyományos eljárását kezdeményezhetik, amelyben többek között a vállalkozást személyes megjelenési, és ezt megelőzően is írásos nyilatkozattételi kötelezettség terheli az érintett testület előtt. Ez alól csak az az eset kivétel, ha a vállalkozás nem rendelkezik bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel az adott békéltető testület szerinti megyében (vagy a fővárosi testület esetében a fővárosban), mivel ekkor az együttműködési kötelezettség a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

Meg kell jegyezni, hogy ha határon átnyúló, online vásárlásból fakadó vitáról van szó, akkor az ügy eldöntésére Magyarországon a békéltető testületek közül a Budapesti Békéltető Testület kizárólagos illetékességgel rendelkezik (kivéve a pénzügyi tárgyú ügyeket).

A hagyományos békéltető testületi eljárás mellett továbbá a fogyasztók már kezdeményezhetik az online vitarendezési eljárást is, amely abban különbözik a „hagyományos” eljárástól, hogy nincs személyes megjelenés és az eljárás végig az interneten zajlik. Ez a lehetőség a www.ec.europa.eu/odr internetes honlapon érhető el, és az Európai Unión belüli online vásárlásból fakadó viták rendezésére lehet igénybe venni. Nem számít viszont, hogy belföldi vagy határon átnyúló ügyről van-e szó.

Ha esetleg a fogyasztó vagy a vállalkozás elakadt az előbb említett honlap használatában, akkor segítségért fordulhat a tagállami online vitarendezési kapcsolattartó pont feladatait ellátó Budapesti Békéltető Testülethez, amely elmagyarázza az online vitarendezési eljárás szabályait, sőt segít abban is, milyen fogyasztói jogok érvényesíthetőek Magyarországon.

A honlap lényeges szerepe abban áll, hogy miután ott a fogyasztó beadta online a kérelmét, akkor az ügyet - miután az eljáró testületben a felek megegyeztek - az érintett békéltető testülethez továbbítja az EU-ban. Mindez egyúttal azt is jelenti, hogy maga az online vitarendezés is olcsó és gyors, Magyarországon pedig teljesen ingyenes.

Készült a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támogatásával.