Hír olvasása

Törölték a repülőjáratát, volt érvényes foglalása, de nem engedték fel a repülőre, sokat késett a repülőjárata? Kártalanításban részesülhet!

2018-09-24 09:32:50

 

A földkerekségen a légi utasforgalom bővülésének üteme ugyan 2017-ben némiképp visszaesett, de 2018-ra a cégek világszerte bővülést várnak. Az utasokért folytatott versenyben a jobb pozíciók elnyerése a minél eredményesebb működés érdekében alakítják ki a kínálatukat, azaz a menetrendet. Mivel a repülőgép akkor termel hasznot, ha repül – azaz a levegőben van – a légitársaságok igyekeznek a menetrendet úgy kialakítani, hogy a gép földön töltött ideje mnél kevesebb legyen.  Aki már utazott az un. „fapados” vagy másnéven diszkont légitársaság gépén, tapasztalhatta, hogy kiszálló utasok még alig hagyták el a gépet, már szállnak is be az adott repülőtéren más úticélhoz igyekvő utasok. Mivel egy-egy repülőgép több járatot teljesít, egy útvonalon bekövetkező késés okozhatja a következő útvonalon is a későbbi indulást, a késések halmozódása pedig akár járattörlést is. Az egyes úticélok közötti blokkidő, azaz a légijármű felszállásától a légijármű leszállását követően a futópálya elhagyását követő befékezésig terjedő időtartam az évek során éppen azért nem csökkent, sőt egyes esetekben még növekedett is, hogy az érkezés pontossága lehetőleg megvalósuljon. Nem egy esetben ugyanis az utazási cél eléréséhez át kell szállni egy másik járatra és a tervezett érkezési idők határozzák meg, hogy a helyfoglaló rendszerek melyik járatokat veszik figyelembe, mint lehetséges csatlakozásokat.

 

A járatkéséseknek, törléseknek számtalan oka lehet, így például mindenekelőtt az olyan rendkívüli időjárás, amely a repülés biztonságára veszélyt jelenthet a repülési útvonalon, beleérve az indulási és érkezési repülőtereket is. Ez a körülmény nem akadályozhatja a menetrend szerint időben a fel vagy leszállást illetve kerülő útvonalra vagy más leszállóhelyre irányíthatják a járatot, sőt egyes esetekben a szélsőséges időjárás miatt járattörlés is előfordul. További ok lehet, hogy  a megnövekedett forgalmat nem mindig követik a megfelelő ütemben a kiszolgáló rendszerek, így a repülőtéri kapacitás szűkössége vagy egy-egy földi rendszer meghibásodása is okozhat késéseket, járattörléseket.  Ugyancsak előfordulhat, hogy a repülőgépeken az ütemezett és rendszeres karbantartás mellett is jelentkeznek kisebb-nagyobb váratlan meghibásodások. Ilyen esetben a repülőgép biztonsági okokból természetesen nem szállhat fel, a hiba kijavításának időszükséglete késést, de akár járattörlést eredményezhet.  

 

A légijáratok esetében a beszállás visszautasítása és légijárat törlése vagy hosszú késése súlyos gondot és kényelmetlenséget okoz az utasoknak. Ezt felismerve a légi utasok hatékony és általánosan bevezetett védelme érdekében született az Európai Közösségek rendelete. (261/2004/EK rendelet)

 

Ezt a védelmet nemcsak a menetrend szerinti, hanem a nem menetrend szerinti légijáratokon utazó utasokra is alkalmazni kell, beleértve azokat a légijáratokat is, amelyek egy utazási csomag részét képezik. Más kérdés, hogy az un. charterjáratok üzemeltetői – és az utazási irodák is – sok esetben kikötik a menetrend változtatás egyoldalú lehetőségét. Egyesületünk véleménye szerint a chaterjárat eredetileg közölt indulási és érkezési időpontjának egyoldalú változtatása esetén az utasoknak ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani, mint a menetrend szerinti légijáratok esetén. Azaz kártérítésben kell részesíteni őket, ha pl. az utazási szerződésben meghatározott célállomásra az egyoldalú mentrend módosítás miatt jelentős késéssel érkeznek meg.

 

Fontos, hogy csak azokat az utasokat illeti meg az említett jogvédelem, akik megerősített helyfoglalással rendelkeznek és időben utasfelvételre jelentkeztek, vagy akiket az eredeti légijáratról átirányítottak egy másikra. 

Ha az utasnak egy járatra megerősített helyfoglalása volt és kellő időben  megjelent beszállásra, de a légitársaság tagadta meg a beszállás lehetőségét tőle ésszerű indokok nélkül  – például egészségügyi, biztonsági vagy védelmi okok, vagy az utazási okmányok nem megfelelő volta miatt – kártalanításra tarthat igényt, vagy önként lemondhat az utazásról megfelelő kompenzáció ellenében.

 

A kártalanítás összege 0-1500 km közötti járatok bármilyen viszonylatban 250 EUR, 1500 km feletti Eu-s államok közötti járatok esetén 400 EUR, 1500-3500 km közötti, EU-s állam és 3. ország közötti járatok esetén 400 EUR és 3500 km feletti, EU-s állam és 3. ország közötti járatok vonatkozásában 600 EUR.  A kártalanítási összeg 50 %-kal kevesebb, ha az utasnak a végső célállomás eléréséhez egy olyan helyettesítő járatra ajánlanak ingyenes átfoglalást, amelynek érkezési időpontja az eredeti járat menetrend szerinti érkezési időpontjához képest a fenti esetekben 1500 km-ig legfeljebb 2, 1500-3000 km között legfeljebb 3, és 3500 km felett legfeljebb 4 órával későbbi. A visszautasított utasok számára még további segítségnyújtás is jár: ez az ellátáshoz való jog.

 

Az ellátáshoz való jog alapján a légifuvarozónak az utasok számára díjmentesen a várakozási idővel ésszerű arányban étkezést és frissítőket, szükség esetén szállodai elhelyezést és szállítást a repülőtér és a szálláshely (hotel vagy egyéb) között, továbbá két telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését kell felajánlani, továbbá különös figyelmet kell fordítani a csökkent mozgásképességű személyek és az őket kísérő személyek, valamint a kíséret nélkül utazó gyermekek szükségleteire.

 

Ha törölnek egy járatot, azaz az érintett járat nem közlekedik, az az utas számára hasonló helyzetet teremt, mint amikor a beszállását visszautasítják, hiszen nem tud eljutni időben a tervezett úticéljához.

 

Ezért az arra jogosult utasok járattörlés esetén ugyanúgy, ahogyan a visszautasított utasok megfelelő kártalanítást kaphatnak, melynek mértéke, kifizetési módja, 50%-os mérséklésének feltételei is megegyeznek. Igen jelentős különbeség azonban, hogy járattörlés esetén az üzemeltető légifuvarozó nem köteles kártérítést fizetni, ha bizonyítani tudja, hogy a járat törlését olyan rendkívüli körülmények okozták, amelyeket minden ésszerű intézkedés ellenére sem lehetett volna elkerülni. Ilyen körülmények lehetnek különösen politikai instabilitás, az érintett légijárat működésével össze nem egyeztethető meteorológiai feltételek, biztonsági kockázatok, váratlan repülésbiztonsági hiányosságok, olyan sztrájkok esetén fordulhatnak elő, amelyek egy üzemeltető légifuvarozó működését befolyásolják, továbbá az is, ha egy légiforgalmi irányítási döntés okozza a járat késését vagy törlését annak ellenére, hogy az érintett légifuvarozó minden ésszerű intézkedést megtett a késedelmek vagy járatok törlésének elkerülésére.

 

Nem jár a kártalanítás akkor sem, ha a menetrend szerinti indulási időpont előtt legalább két héttel tájékoztatták az utast a járat törléséről. Szintén mentesül a légifuvarozó a kártanítási kötelezettségétől, ha  az indulás menetrend szerinti időpontja előtt legkorábban két héttel és legkésőbb hét nappal tájékoztatták az utast őt a járat törléséről és átfoglalást ajánlott számára, lehetővé téve, hogy legfeljebb a menetrend szerinti indulás időpontja előtt két órával korábban induljanak és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb négy órás késéssel érjék el, továbbá  akkor is, ha  az indulás menetrend szerinti időpontja előtti hét napon belül tájékoztatta az utas a járat törléséről és átfoglalást ajánlott számára, lehetővé téve, hogy legfeljebb egy órával a menetrend szerinti indulás időpontja előtt induljanak, és végső célállomásukat a menetrend szerinti érkezési időponthoz képest legfeljebb két órás késéssel érjék el.

 

Vannak esetek, amikor ugyan a repülőút megvalósul, de késve történik az indulás vagy jelentős késéssel történik a célállomásra érkezés. Az érintett utasok számára a jelentős késés in olyan kellemetlenségekkel járhat amelyek kompenzálást igényelnek.

 

Amennyiben egy üzemeltető légifuvarozó indokoltan arra számít, hogy egy járat indulása a menetrend szerinti induláshoz képest késni fog  legalább két órát 1500 kilométeres vagy annál rövidebb repülőutak esetén, vagy legalább három órát az összes Közösségen belüli, 1500 kilométernél hosszabb repülőút és az összes egyéb, 1500 és 3500 kilométer közötti repülőút esetén vagy legalább négy órát az előbbiekbe nem tartozó összes egyéb repülőút esetén, akkor az utasoknak az üzemeltető légifuvarozó a várakozási idővel ésszerű arányban díjmentesen étkezést és frissítőket, két telefonhívást, telex vagy faxüzenet, vagy e-mail küldését köteles felajánlani. Szállás és díjmentes fuvarozás a reptér és a szállás között csak akkor jár a késéssel érintett utasoknak, ha az látható előre, hogy a célállomás felé aznap már nem fog elindulni a járat és a következő járat indulásához ésszerűen szükséges a szállás igénybevétele.

 

Mindezt a várakozási időn belül kell a légitársaságnak megtennie, azaz amikor az említett indulási késés tényével indokoltan számítania kell.

 

Legalább öt órás késés esetén lehetőség van az utazástól való elállásra így visszakérhető a jegy vételára, az utazás meg nem tett szakaszára vagy szakaszaira, továbbá a már megtett szakaszra vagy szakaszokra, amennyiben a repülőút az utas eredeti utazási tervével kapcsolatban már nem szolgál semmilyen célt.  Kérhető ezzel együtt a díjmentes visszaszállítás az eredeti kiindulási repülőtérre, de akár átfoglalás is összehasonlítható szállítási feltételek mellett a végső célállomásunkhoz a legkorábbi alkalommal, vagy egy későbbi időpontban, amikor az utasnak megfelel, az ülőhelyek rendelkezésre állásától függően.

 

Az Európai Közösségek Bírósága a C452/13. sz. ügyben már kimondta, hogy a légi járat utasai által elszenvedett késés nagyságának meghatározásakor használt „érkezési időpont” fogalma azt az időpontot jelöli, amikor legalább a repülőgép egyik ajtaja kinyílik, és e pillanatban az utasok már elhagyhatják a gépet.

 

Az Európai Közösségek Bírósága a C-402/07 és C-432/07 számú egyesített ügyekben hozott ítélete szerint a 3 órát meghaladó késés törlésnek minősül, ezáltal az utas jogosan tarthat igényt a 250–600 eurós kompenzációra.  Igy ha a repülőjárat a célállomásra 3 órát meghaladó késsel érkezik az utasokat megillető kártalanítás mértéke 1500 km alatt 250 euró, több mint 1500 km az Európai Unión belül, illetve minden más olyan járat esetében, melynek útvonala 1500 km és 3500 km között van 400 euró, 3500 km-t meghaladó repülőút esetében 600 euró. Azonban itt is érvényes a járattörlés esetére megállapított mentesülés, ha a légitársaság bizonyítja, hogy a késést előre nem látható, rendkívüli körülmények okozták. Az olyan műszaki meghibásodás azonban amelyen nem rendkívüli ok (pl. madárrajjal való ütközés) okozott, hanem a megfelelő karbantartás hiányára vezethető vissza, nem minősül vis maiornak.

 

Az Európai Közösségek Bírósága a légi járatok késével kapcsolatos korábbi ítéleteit tovább pontosította C-274/16 számú 2018. március 7-én hozott döntésében megállapította, hogy a „szerződéssel vagy szerződéses igénnyel kapcsolatos ügy” fogalma kiterjed az olyan üzemeltető légi fuvarozóval szemben benyújtott kártalanítás iránti keresetre, amely légi fuvarozó az érintett utasnak nem szerződéses partnere. Továbbá a csatlakozó járat „teljesítési helye” a második járat érkezési pontja, amennyiben a két légi járaton a szállítást két különböző légi fuvarozó végzi, és e csatlakozó járat jelentős késése miatti, a 261/2004 rendelet szerinti kártalanítás iránti keresetet az említett légi járatok közül az első során fellépő zavarra alapítják, amely járatot olyan légi fuvarozó üzemeltetett, amelyik nem szerződéses partnere az érintett utasoknak.

 

Az Európai Közösségek Bírósága mostani döntése a fogyasztó számára lényegesen kedvezőbb helyzetet teremtett, mert nem lehet arra hivatkozni, hogy az utasnak nem szerződéses partnere a légi fuvarozó, illetve a csatlakozó járatok esetén arra, hogy nincs joghatósága az utas célállomása szerinti nemzeti bíróságnak.

 

A 261/2004/EK rendelet az utasok részére a jogaikról nyújtandó tájékoztatás kötelezettségét is előírja. Az üzemeltető légifuvarozónak az utasfelvételnél az utasokat jól látható módon tájékoztatnia kell arról, hogy a beszállás visszautasítása, illetve a járat törlése vagy legalább két órás késés esetén az utasfelvételi pultnál vagy a beszálló kapunál kérje a – különösen a – kártalanításhoz és segítségnyújtáshoz kapcsolódó jogait ismertető szöveget. Ezen kívül a beszállást visszautasító vagy egy járatot törlő üzemeltető légifuvarozó minden ilyen módon érintett utasnak – továbbá a legalább két órás késéssel érintett utasoknak is – köteles átadni egy írásbeli tájékoztatást, amely meghatározza a kártalanítás és segítségnyújtás szabályait.

 

A kártalanítási igényt az érintett légitársasághoz kell benyújtani. Az összegszerűség tekintetében gondot okozhat a repülési távolság megállapítása.

 

Bárki számára hozzáférhetően egy külön, erre a célra létrehozott honlapon rendelkezésre állnak a repülőterek közötti kilométerben vett távolságok. Az itt rendelkezésre álló távolságadatokból kiszámítható a rendelet szerint járó kártalanítás összegére. A honlap címe: www.airportcitycodes.com/calcform.aspx

 

Azok számára, akiknek gondot okoz az őket megillető kártérítés igénylése számtalan vállalkozás ajánlja szolgáltatásait. Ennek lényege, hogy az utas által megadott adatok alapján a vállalkozás különböző mértékű sikerdíj ellenében vállalja, hogy az utas helyett eljár a légifuvarozó felé a kártalanítás ellenében.  Például egy 30%-os sikerdíj kikötése esetén a 250 EUR összeg helyett 175 EUR jár az utasnak 75 EUR a bonyolító vállalkozásé. Az ilyen megbízások elött célszerű összehasonlítani több vállalkozás ajánlatát, mert a sikerdíjak mértéke vállalkozásonként eltérő mértékű lehet.

Azok az utasok, akik bizonytalanok abban, hogy jár-e részükre kártérítés ingyenes tanácsért fordulhatnak a minden megyeszékhelyen megtalálható békéltető testületekhez, illetve ha a légifuvarozóval jogvitájukat nem sikerült rendezni a békéltető testületek ingyenes eljárását kezdeményezhetik az ügyük rendezése érdekében. (Címük megtalálható:beketetes.hu)

 

Amennyiben a repülőjegy vásárlására külföldi légifuvarozó akár magyar nyelvű online portálján keresztül kerül sor, a jogvita elbírálására kizárólag a Budapesti Békéltető Testület illetékes.  (www.bekeltet.hu)