Jogszabályok - Közösségi

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A
TANÁCSNAK, A GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK
BIZOTTSÁGÁNAK

Az európai fogyasztóügyi stratégia: a fogyasztói bizalom növelése és a növekedés
fellendítése

Az Európai Parlament és a Tanács 861/2007/EK rendelete
(2007. július 11.)
Kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről: lexuriserv.do.pdf

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve
(1999. május 25.)
a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól: 1999-44-EK.pdf

A TANÁCS 1984. szeptember 10-i 84/450/EGK IRÁNYELVE
a megtévesztő reklámra vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és
közigazgatási rendelkezések közelítéséről: 84-450-EGK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/6/EK IRÁNYELVE
a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos
fogyasztóvédelemről: 98-6-EK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1994. október 26-i 94/47/EK
IRÁNYELVE
az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló
szerződések egyes szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről: 94-47-EK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1997. október 6-i 97/55/EK
IRÁNYELVE
a megtévesztő reklámra vonatkozó 84/450/EGK tanácsi irányelvnek az
összehasonlító reklámra történő kiterjesztése miatt történő módosításáról: 97-55-EK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/6/EK
IRÁNYELVE
a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos
fogyasztóvédelemről: 98-6-EK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1998. február 16-i 98/7/EK
IRÁNYELVE
a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási
rendelkezések közelítéséről szóló 87/102/EGK irányelv módosításáról: 98-7-EK.pdf

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2004. február 11-i 261/2004/EK
RENDELETE
visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az
utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről (EGT
vonatkozású szöveg): 261-2004-EK.pdf

Az Európai Parlament és a Tanács 1999/44/EK irányelve
(1999. május 25.)
a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes
vonatkozásairól: 1999-44-EK.pdf