Jogszabályok - Nemzeti

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről - A jótállás: Ptk-jotallas.doc

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.évi XLVII. törvény

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről - A hibás teljesítésről: Ptk-szavatossag.doc

Az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet - 2014. 06. 13. napjáig kötött szerződésekre

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet - 2014. 06. 13.-ig kötött szerződésekre

A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011. (VII. 21.) Korm. rend.

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól: 2008 - 48.doc

2008. évi XLVI. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről: 2008 - 46.doc

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény

A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól - 2014.05.15. napja után kötött szerződésekre

 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi  V. törvény

A lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról szóló 181/2003. (XI.5.) Korm. rend.

Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII.27.) Korm. rend.