Sajtóközlemények

Megkérdőjelezhető nyugdíjpénztári átléptetési gyakorlat – a PSZÁF vizsgálódik

Nemrégiben érkezett a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez egy olyan bejelentés, mely alapján a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárást indított annak tisztázása érdekében, hogy az egyik magánnyugdíjpénztár átléptetési gyakorlata során sor került-e a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény rendelkezéseinek megsértésére.
A hivatkozott bejelentés alapján feltehető, hogy Északkelet-Magyarországon egy gazdasági társaság szervezett olyan állásinterjúkat, melyen a jelentkezők számára felajánlottak egy ingyenes tanfolyamot azért, hogy megismerhessék a később ellátandó munkafeladataikat. A vállalkozás ajánlata úgy szólt, hogy a résztvevőknek az oktatás befejeztét követően van lehetőségük dönteni az állás elfogadásáról.
Az oktatásra jelentkezettekkel közölték, hogy későbbi feladatuk az új pénztártagok beléptetése, átléptetése ügyének intézése lesz, illetve magánnyugdíjpénztári tagokat kell majd tájékoztatniuk a pénztárak hozamairól. Előbbi tevékenységekhez kapcsolódó mintafeladatként, saját nevükkel és személyes adataikkal, aláírásukkal ellátott magánnyugdíjpénztári átlépési nyilatkozatokat is kitöltettek a résztvevőkkel, azonban az oktatás végén kérésük ellenére sem adták vissza nekik ezeket a dokumentumokat.
A bejelentést tévő magánszemély megdöbbenve tapasztalta később, hogy a kitöltött nyilatkozatot - így vélhetőleg a többi személy dokumentumait is – felhasználták a bejelentő másik nyugdíjpénztárhoz történő átléptetésére, holott ő egyáltalán nem szándékozott másik pénztárhoz csatlakozni. Fentiek fényében nagy valószínűséggel törvénysértés történt.
Mindezek alapján a Felügyelet azonnal fogyasztóvédelmi eljárást indított, ebben teljes körűen tisztázni fogják a tényállást, majd ennek eredményéről határozati formában tájékoztatják a közvéleményt, kiegészítve ezt azzal, hogy a PSZÁF az általa felügyelt intézmények működésének ellenőrzésekor az említett esetet leszámítva is több alkalommal találkozott olyan átléptetéssel, mely felveti a gyanús, megtévesztő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat meglétét több intézménynél.

Kemény ellenőrzésre számíthatnak a hitelintézetek - fogyasztóvédelmi témavizsgálat

A fogyasztók érdekeit védendő, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 2010. július 30-tól 2010. december 31-ig tartó időszakban fogyasztóvédelmi témavizsgálatot tart, mely keretében több mint 500 pénzügyi piaci szereplő tevékenységét veszik górcső alá, miszerint azok működése megfelel-e a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak.
Kiemelten foglalkozik a PSZÁF az ügyfelek kiemelten védendő szegmense, azaz a lakossági ügyfelek számára nyújtott pénzügyi szolgáltatásokra érvényes jogszabályok által előírt rendelkezések megtartásával. Fontos, hogy az intézmények az általuk előre meghirdetett feltételek és árak szerint nyújtsák szolgáltatásaikat, valamint, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény betartásával tüntessék fel az árakat, illetve számítsák fel azokat.
Fentiek keretében az érintett bankok valamennyi tipikusnak mondható konstrukcióját megvizsgálják. A vizsgálandó területek között szerepelnek a bankok, szövetkezeti hitelintézetek folyószámlái, bankkártyái, betét- és hiteltermékei, a biztosítók élet- és nem-életbiztosítási kötvényei és a pénzügyi vállalkozások hitelkonstrukcióihoz, valamint a tartós befektetési számla vezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások.
Mindezek realizálásaképpen a PSZÁF helyszíni vizsgálatokat foganatosít és amennyiben a panaszok mibenléte ezt indokolja, akkor további vizsgálatokat is indít. Ilyen befolyásoló tényező többek közt az, hogy a fogyasztói megkeresések panaszkezelési és ügyfélszolgálati területekre érkeznek-e és amennyiben igen, akkor ezek mennyire függenek össze a pénzügyi intézmény által megszabott díjakkal, költségekkel, kamatok bevezetésével, kiszabásával, illetve megemelésével.
További vizsgálódási pont, hogy a fogyasztóvédelmi témavizsgálat alatt a pénzügyi szervezetek milyen változtatásokat eszközölnek az általuk kínált szolgáltatások és termékek árában. A vizsgálat eredményéről, a jogkövető magatartással való találkozásról, illetve annak hiányáról a Felügyelet folyamatosan tájékoztatja a fogyasztókat.
Mindezektől a pénzügyi piacon fogyasztóként fellépő lakossági ügyfelek jogainak erősebb védelme várható, így a Felügyelet fenti témavizsgálata mindenképp üdvözlendő kezdeményezésnek minősül.

PSZÁF: megerősödött fogyasztóvédelmi szakterület

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2010. szeptember 1-jétől új szervezeti és működési szabályzat szerint végzi feladatait. A változás célja a hatékonyabb felügyeleti munka alapfeltételeinek megteremtése, a pénzügyi intézmények magas színvonalú ellenőrzése, a pénzügyi fogyasztók érdekeinek hangsúlyos védelme.

2010. július elején a PSZÁF élén vezetőváltás történt, módosult a Felügyeletről szóló törvény, új elvárások fogalmazódtak meg a felügyeleti munkával kapcsolatban. Ezek mind azt igényelték, hogy változzon a PSZÁF szervezeti felépítése és új pályára álljon tevékenysége.

A változások keretében az elnök munkáját immár két alelnök segíti, megosztva az ellenőrzési és a fogyasztóvédelmi feladatokat. A korábbiakhoz képest egyértelműen elkülönül a vizsgálati és a jogérvényesítési terület. A szervezeti átalakulás Pszáflehetővé teszi az átfogó piaci ellenőrzéseket, a helyszíni vizsgálatok erősítését, a különböző piaci szereplők - például a közvetítők - egységes kezelését. A PSZÁF az eddigieknél aktívabban részt vesz a pénzügyi szektorra vonatkozó szabályozási munkákban.

Az új struktúra révén megerősödött a fogyasztóvédelmi szakterület, egyértelműbbé váltak a hatáskörök és a feladatok. A határozottabb, kezdeményezőbb felügyeleti szerepvállalás az érdemibb, eredményesebb fogyasztói érdekvédelmet szolgálja. A PSZÁF fokozott figyelemmel kíséri a piaci történéseket, e mellett hangsúlyt kap a lakosság pénzügyi kultúrájának a fejlesztése, a fogyasztók tájékoztatása is. Egyablakos ügyfélszolgálat jött létre, amely segíti a lakossági panaszok, észrevételek, kérelmek alapos, pontos kezelését.

PSZÁF: megerősödött fogyasztóvédelmi szakterület

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2010. szeptember 1-jétől új szervezeti és működési szabályzat szerint végzi feladatait. A változás célja a hatékonyabb felügyeleti munka alapfeltételeinek megteremtése, a pénzügyi intézmények magas színvonalú ellenőrzése, a pénzügyi fogyasztók érdekeinek hangsúlyos védelme.

2010. július elején a PSZÁF élén vezetőváltás történt, módosult a Felügyeletről szóló törvény, új elvárások fogalmazódtak meg a felügyeleti munkával kapcsolatban. Ezek mind azt igényelték, hogy változzon a PSZÁF szervezeti felépítése és új pályára álljon tevékenysége.

A változások keretében az elnök munkáját immár két alelnök segíti, megosztva az ellenőrzési és a fogyasztóvédelmi feladatokat. A korábbiakhoz képest egyértelműen elkülönül a vizsgálati és a jogérvényesítési terület. A szervezeti átalakulás lehetővé teszi az átfogó piaci ellenőrzéseket, a helyszíni vizsgálatok erősítését, a különböző piaci szereplők - például a közvetítők - egységes kezelését. A PSZÁF az eddigieknél aktívabban részt vesz a pénzügyi szektorra vonatkozó szabályozási munkákban.

Az új struktúra révén megerősödött a fogyasztóvédelmi szakterület, egyértelműbbé váltak a hatáskörök és a feladatok. A határozottabb, kezdeményezőbb felügyeleti szerepvállalás az érdemibb, eredményesebb fogyasztói érdekvédelmet szolgálja. A PSZÁF fokozott figyelemmel kíséri a piaci történéseket, e mellett hangsúlyt kap a lakosság pénzügyi kultúrájának a fejlesztése, a fogyasztók tájékoztatása is. Egyablakos ügyfélszolgálat jött létre, amely segíti a lakossági panaszok, észrevételek, kérelmek alapos, pontos kezelését.